Kağıt / Arşiv İmha

Kağıt, arşiv imha hizmetlerimiz

Kağıt Arşiv İmha / Döküman Parçalama / Geri Dönüşüm

Kağı arşiv imha hizmeti devlet tarafından saklanması belirli bir süre ile zorunlu olan belgelerin süresi dolduktan sonra imhası işlemidir. Önemli doküman imha, güvenli arşiv imha, sözleşme imha ve parçalama hizmeti, güvenli veri ve belge imhası gibi bir çok alanda hizmet vermekteyiz.

Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen veri ve belge imhası sizlerin arşivinde kağıt parçalama makineleri ile gerçekleştirilmektedir. Güvenli imha ile önemli belgelerinizin ve dökümanlarınızın istemediğiniz yetkisiz kişilerin eline geçmesi engellenir.

Kağıt arşiv imhasının bir diğer önemli yüzü de kağıt geri dönüşümüdür.

Kağıt geri dönüşümü günümüzde en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Geri dönüşümü yapılmayan her kağıt fazladan bir ağaç kesilmesine sebep olmaktadır. Bu noktada kağıt atık kutuları, kağıt hurda alımı gibi hizmetler verilmeye başlanmıştır. Ayrıca önemli dökümanlar için evrak ve arşiv parçalama hizmeti de İstanbul Hurda olarak verilmektedir. Değerli doküman imha makinaları ile evraklarınız imha edilir ve daha sonra firmamız tarafından kağıt geri dönüşümüne gönderilir.

Kağıt hurdası alımı ile bir çok ağacın kesilmesini önlüyoruz.

 

Belge İmhası Nasıl Yapılır?

Önemli arşiv ve doküman belgelerinizin imhası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu hususta Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tehlikesiz Atıkların Toplanması ve Bertarafı konusunda firmamızı yetkilendirerek sizlere bu hizmeti vermemizi sağlamaktadır.

Yani hem dökümanlarınız güvenli bir şekilde parçalanmakta hem de geri dönüşüme gönderilerek kağıt israfını önlemekte bu sayede ağaçların kesilmesini de engellemektedir.

Arşiv imha hizmeti almak istiyorsanız tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmektir. Kağıt ve arşiv imha hizmetimiz şu şekilde gerçekleştirilmektedir;

Öncelikle imha edilecek olan arşiviniz yerinde tespit edilir ve arşiv kağıtlarınız imha makinasından ( parçalayıcı) geçerek küçük parçalar haline getirilir. Daha sonra küçük parçalar haline getirilen bu kağıtlar pres makinası ile sıkıştırılarak hamur haline getirilir. Hamur haline getirilen önemli evrak, doküman ve kağıtlar artık geri dönüşüme hizmet etmek için tesislerimize gönderilir.

Kağıt geri döşümü ile birlikte ağaç kesim oranı azalarak ormanları korumuş oluruz ve dünyamıza daha az zarar verniş oluruz.

 

Güvenli İmha Hizmeti

Kağıda basılmış verilerin güvenle imhası zorunludur. Firmaların gizli veri dosyalarını yasal sürelerin ardından yok etme hakkı bulunmaktadır. Bu da kağıt arşiv imha hizmetinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Güvenli imha hizmeti ile dosyalarınız otomatik olarak parçalayıcı makinelerden geçirilir ve imha edilir.

 

Yasal Yükümlülüklere Uygun İmha

Kanuna uygun bir şekilde gerçekleştirilen imha hizmeti ile sizlere güvenli imha hizmeti veriyoruz. Sizin de kağıt arşivleriniz imha edilecek ise güvenli adres olan İstanbul Hurda’yı tercih ediniz.

İstanbul arşiv imha hizmeti ve arşiv imha fiyatları için bizimle iletişime geçiniz.